bewindvoering
Aanmelden Contact

Bewindvoering

Voor wie is nu precies bewindvoering?

Wat is bewindvoering? Door allerhande omstandigheden kunnen mensen soms niet (helemaal) voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, omdat ze dementeren, omdat ze ernstig ziek zijn of om andere redenen hun financiën niet kunnen overzien. Als iemand, om wat voor reden dan ook, zijn eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Vaak zijn dat dan familieleden of hulpverleners of het wordt helemaal niet geregeld met alle gevolgen van dien. Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn en ook de eventuele schulden die zijn ontstaan worden opgelost. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.

Aanvraag beschermingsbewind

Een beschermingsbewind moet door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd bij de kantonrechter. Als dat niet kan, doet Admicoach dit in overleg of een familielid. De aanvraag wordt ingediend via een verzoekschrift. Als de kantonrechter heeft besloten dat een beschermingsbewind op verstandig is, kan het traject officieel starten. Vanaf dat moment zal Admicoach Bewindvoering de financiën van de cliënt behartigen.

Wat wordt onder bewind gesteld?

Het vermogen van een meerderjarige, dus het vermogen van iemand die achttien jaar of ouder is, kan onder bewind worden gesteld. Dit betekent dat de bewindvoerder alle vermogensrechtelijke belangen afhandelt. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.